ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Помирителна комисия

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате две възможности:

  • Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
  • Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Запознайте се с видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия.

Кои са видовете помирителни
комисии?

Как да поискам формиране
помирителна комисия?

Заявление за осъществяване на посредничество и съдействие за разрешаването на спорове между потребители и търговци

Регистър на търговците, дали
съгласието си за участие в
помирителна комисия

Заявление за съгласие
за участие в помирителна
комисия

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки