ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Алтернативно решаване на спорове

ЗАПОВЕД № РД-16-1027/24.11.2015г. на основание чл.182, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.7 от Закона за защита на потребителите, чл. 2, ал. 1 - 3, във връзка с § 2 и § 4 от Допълнителните разпоредби и чл. 17, ал. 3 - 5 на Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии (обн. ДВ, бр. 97 от 10 ноември 2015г.)

Заповед № 1109/23.12.2015г. на основание на чл. 182, ал.8 и чл.183в от Закона за защита на потребителите, чл.6, ал.3 и чл.8, ал.1 и ал.2 от Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии

Заповед № РД-16-88/03.02.2016г. на основание чл.181п и чл. 181т, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на потребителите

Заповед № 410/08.06.2017г. за изменение на заповед №1109/23.12.2015г.

Заповед № 707 от 05.08.2016 г. за допълнение на заповед №1109/23.12.2015г.

Заповед № 869 от 04.10.2016 г. за изменение на заповед №1109/23.12.2015г.

Заповед № 169 от 09.03.2017г. за изменение на заповед №1109/23.12.2015г.

Заповед № 1089 - 27.11.2017 за изменение на Заповед 1109 - 23.08.2015г.

Заповед № 27/ 19.01.2018г. - за допълнение на заповед №1109/23.12.2015г.

Заповед № 99/16.02.2018г.- за изменение на заповед №1109/23.12.2015г.

Заповед №150/06.03.2018г. - за допълнение на заповед №1109/23.12.2015г.

Заповед № 394/07.06.2018 - ПК изменение на заповед №1109/23.12.2015г.

Заповед № 487/ 04.07.2018г. - за допълнение на заповед №1109/23.12.2015г.

Заповед № 911/06.11.2019г.

Заповед 172- 31.03.2020г. за изменение на Заповед 99 - 16.02.2018г.

Заповед 173 - 31.03.2020 за изменение на Заповед 1109 - 23.08.2015г.

Заповед 174 - 31.03.2020 за допълнение на Заповед 1109 - 23.08.2015г.

Заповед 175 - 31.03.2020 за изменение на Заповед 1109 - 23.08.2015г.

Заповед № 515/13.07.2022г.- за изменение на заповед №1109/23.12.2015г.

Списък на признатите органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България, одобрен от министъра на икономиката със заповед № РД-16-88/03.02.2016г.

Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr

Връзка към публикувания на сайта на Европейската комисия списък на признатите органи за АРС на държавите-членки на Европейския съюз: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Списък на фирмите, дали съгласието си за участие в помирителни производства към Помирителна комисия,
провеждани в Комисия за защита на потребителите

1. ЗОНА ДОМ ООД

2. ЗОРА ММС ООД

3. КОЛЕВ И КОЛЕВ ООД

4. К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС ЕАД - /ТЕХНОМАРКЕТ/

5. КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД

6. ДЕВЕЛОП Ю ООД

7. ХИПОЛЕНД АД

8. МЕБЕЛИ ЛУДВИГ БЪЛГАРИЯ ЕООД- /COMO/

9. БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД

10. ИЛИНОР ЕООД

11. ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД

12. ЦБА БЪЛГАРИЯ ООД - /CBA/

13. ЛОББИ ЕООД - М-Н НОВО БЕБЕ

14. ЕНИКОМ-М ЕООД

15. АРОН С ООД

16. ET "А. РУСЕВ-14-АСЕН РУСЕВ"

17. АМПЕРЕЛ ООД

18. ФОТО СИНТЕЗИС ЕООД

19. ПРОФАЙЛД ООД

20. ДИМА СТИЛ ФЕШЪН ООД

21. МАЛ МУК ООД

22. БАУХАУС БЪЛГАРИЯ ЕООД

23. РАЯЛЕНД ООД

24. МАКСКОМ ЕООД

25. ЧИПОЛИНО ЕООД

26. „СИМОНОВИ” ЕООД

27. „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

28. „КОНТРАСТ-94” ЕООД

29. „ТЕХНОКОМЕРС” ООД

30. „ДРИЙМ СОЛЮШЪНС” ЕООД

31. КРЕДИСИМО ЕАД

32. ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ

33. 4 ФИНАНС БЪЛГАРИЯ

34. БИ ЕНД ДЖИ ООД

35. НЕТКРЕДИТ АД

36. КЕШКРЕДИТ АД

37. ЕМ БИ ЕЛ СИ МЕДИЯ ГРУП

38. ФЕШЪНСТО ЕООД

39. ДИПЛОМАТ КОРПОРЕЙШЪН ООД

40. ОНБОКСМЕДИЯ ЕООД

41. ЕСТЕ ЛАУДЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

42. ЛЕНСИН ООД

43. АУТРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки