ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Полезни съвети

Уязвими групи потребители (децата)
Туризъм
Пазаруване през Интернет
Финансови услуги
Съвети за безопасно използване на запалки
Уязвими групи потребители (по-възрастните хора)
За търговци

За да бъде осигурено свободното движение на стоки е необходимо да съществува едно минимално ниво на безопасност, задължително за всички продукти. Производителите на стоки и лицата, предоставящи услуги, са длъжни да предлагат стоки и услуги на потребителите след извършване на дейностите по оценяване и удостоверяване на съответствието им с нормативно установените изисквания за безопасност. Тези нормативни изисквания се определят преди всичко от българските стандарти, препоръките на Европейската комисия, актуалното състояние на науката и техниката и предвидимите очаквания на потребителите за безопасност. Етикетът задължително трябва да съдържа информация за производителя и вносителя, ако е необходимо указания за употреба, като тази информация трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, на български език, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща. При несъответствие или повреда на стоката в гаранционния срок потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Преди да направите резервация в къща за гости, проверете дали тя е категоризирана. Можете да го направите чрез регистъра на местата за настаняване, публикуван на официалния сайт на Министерството на туризма на адрес: http://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp Минимални изисквания към къщите за гости:  Грижливо поддържано входно пространство с осветление и звънец;  Информационно табло с ценоразпис на видно място в къщата;  Телефон;  Санитарен възел /ако се ползва с домакините, за гостите трябва да има отделно пространство – поставка за принадлежности, закачалка за кърпи и пр./;  Ключове за всяка стая;  Трапезарията, всекидневната и кът за отдих в двора могат да се ползват съвместно от гости и домакини;  Ежедневно почистване на стаите, общите помещения и санитарните възли;  Минимална площ на стаята / 1* - 9 кв. м, 2** – 10 кв. м., 3*** - 12 кв. м - за двойна стая/;  Пространство за паркиране непосредствено или в близост до къщата.

Уверете се, че туроператорът е регистриран и има валидна застраховка „професионална отговорност”. Това ще Ви даде възможност за компенсация, в случай че получите услуга, която не отговаря на първоначално договорената. Справка можете да направите в регистъра на туроператорите и туристическите агенти, публикуван на официалната интернет страница на Министерството на туризма на адрес: http://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp Полезно е да проверите и какъв опит споделят в Интернет хората, които вече са ползвали услугите на туроператора/турагента – имало ли е проблеми с пътувания, как е реагирал на тях и пр.

Попитайте туроператора/турагента каква е крайната цена на пътуването и поискайте от него да я потвърди. Поинтересувайте се какво точно ще получите срещу парите си. В офертата трябва да се съдържа информация за включените в пакета услуги и за тези, които ще трябва да заплатите допълнително. Обърнете внимание на продължителността на пътуването, на категорията и вида на хотелите, в които ще бъдете настанени, както и на броя на нощувките и храненията. Проверете също вида и категорията на превозните средства, с които ще се извърши пътуването. Непременно изискайте сключването на писмен договор и издаването на ваучер за платените от Вас услуги в пакета. Пазете всички платежни документи за внесените от Вас суми.

Не подписвайте договор за пътуване, който предвижда несправедливи условия! Несправедливо е, например, да загубите внесения депозит, ако не успеете да платите в срок цялата сума за пътуването, когато не се предвижда да получите обезщетение на същата стойност при неизпълнение на договора от туроператора. Цената не може да се увеличава 20 дни преди тръгването, а съществени изменения по елементите на пакета са допустими не по-късно от 10 дни преди датата на заминаване. Туроператорът носи отговорност и за пристигането на багажа Ви. Не приемайте уговорки, които ограничават тези Ваши права! Не се съгласявайте и с ограничаване на правата Ви по отношение предявяването на рекламация за несъответствие на получената услуга с договорената. Срокът за това е 14 дни. Рекламация можете да предявите, както писмено, така и устно. Туроператорът е длъжен да отговори до 30 КАЛЕНДАРНИ дни.

Уведомете управителя на хотела или представител на туроператора или турагента за възникналия проблем. Това ще скъси времето, в което ще изпитате дискомфорт. Настоявайте да Ви бъде предоставено това, за което сте заплатили. Важно е, ако Ви се наложи да направите някакви допълнителни плащания поради това, че туроператорът не е изпълнил свои ангажименти по договора, да пазите всички платежни документи. Те ще са Ви необходими на по-късен етап, за да Ви бъдат възстановени сумите от туроператора или от застрахователното дружество, с което туристическата фирма има сключен договор. Ако не успеете да решите проблема на място или на по-късен етап с туроператора, потърсете съдействие от Комисията за защита на потребителите. Важно е да не пропуснете срока за рекламация – той е 14 дни.

Има още няколко полезни неща, които можете да направите за по-голяма сигурност преди да тръгнете на път. Позвънете в хотелите, в които се предвижда да бъдете настанени, за да се уверите, че резервациите са потвърдени и плащанията са извършени. Проверете и резервациите на билетите за транспортните средства, с които ще се извърши пътуването /самолети, автобуси и т.н./. Не забравяйте да вземете със себе си договора за пътуването или поне издадения ваучер, в който са описани подробно всички услуги, за които сте заплатили и следва да получите. Непременно трябва да предвидите резервни средства, които ще са Ви необходими, ако се наложи да направите допълнителни разплащания в случай, че нещо не стане така, както е договорено. Не пропускайте да проучите паспортния и визовия режим на страната, която ще посетите, за да вземете всички необходими лични документи.

Преди да пазарувате от електронен магазин, е полезно да обърнете внимание преди всичко на това налична ли е информация за името, адреса и телефона на търговеца. Не пропускайте да проверите и дали доставчикът е посочил изрично правото Ви по закон да се откажете от договора в рамките на 14 дни. Полезно би било да прочетете във форумите отзиви от други потребители, които вече са пазарували от въпросния електронен магазин, към който сте се насочили.

Търговецът е длъжен преди сключването на сделката да Ви информира за основните характеристики на всяка от предлаганите от него стоки и услуги. Той трябва да посочи тяхната цена с включени всички данъци и такси, както и стойността на пощенските или транспортните разходи, ако не се включени в крайната цена. На сайта следва да бъде посочен начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора.

Вие имате право да получите стоката не по-късно от 30 дни от поръчката. Ако доставчикът не успее да изпълни поръчката в този срок по каквито и да било причини, Ваше право е да получите обратно заплатените от Вас суми до 14 дни.

Вие имате право да развалите сключения договор от разстояние в рамките на 14 дни без да дължите каквото и да било обяснение на търговеца. Важно е да имате предвид, че пощенските разходи за връщането на закупената стока обратно на търговеца е възможно да бъдат за Ваша сметка. Имайте предвид, че някои стои са изключени от общото правило за отказ от покупка през Интернет и след тях са дискове със звукозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер; вестници, периодични издания или списания, за които нямате абонамент; стоки, изработени по поръчка или съобразно Ваши индивидуалните искания и др. Ако сте заплатили предварително суми, доставчикът е длъжен да Ви ги възстанови в пълен размер до 14 дни от датата, на която сте упражнили правото си на отказ.

Ваше право е да предявите рекламация, ако закупената от електронен магазин стока се окаже дефектна. Срокът за това по закон е до две години, като той зависи от естеството на потребителската стока. Търговецът може да Ви предостави и търговска гаранция, но това не е задължително. В случай че го направи, той определя условията и реда, при които да упражните правото си да се възползвате от нея. Рекламацията си за дефектна стока следва да предявите в някои от обектите на търговеца, от който сте я закупили. Ако търговецът уважи рекламацията Ви, в рамките на месец трябва или да ремонтира безплатно за Вас стоката или да я замени с нова. В случай че не успее да стори едно от двете, следва или да направи отбив от цената, или да развалите сделката и Вие да върнете стоката, а той да Ви възстанови заплатената за нея сума.

Важно е да знаете, бързите кредити са скъпи и с високи лихви. Затова бъдете особено внимателни, когато решавате да се възползвате от подобни услуги. Това означава, че е необходимо да положите повече усилия да съберете цялата съществена информация за конкретния кредит и за предлаганите на пазара кредити преди да подпишете договор за заем.

Информирайте се за най-важните условия по отпускането, усвояването и издължаването на заема. Това са общата сума за връщане, лихвеният процент, годишният процент на разходите по кредита (ГПР), срокът на договора, размерът и броят на погасителните вноски (в т.ч. комисионните и таксите на финансовата институция). Тази информация се предоставя от кредитора чрез Стандартен европейски формуляр. Ако не разбирате някой от елементите в него, консултирайте се с експерт. Не се предоверявайте на консултантите!

Най-точният показател за сравняване цената на два кредита е годишният процент на разходите (ГПР). Той включва договорената лихва, дължимите такси и комисионни към дружеството (такса за разглеждане на документи, комисионни за обработка, годишни или месечни такси и др.) и в най-голяма степен може да Ви ориентира доколко предлаганият кредитен продукт е подходящ за Вас.

Преди да положите подписа си под договора за кредит, задължително се запознайте с клаузите му и с общите условия към него.

Имате право да се откажете от договора за кредит до 14 дни след сключването му. Това обаче става при определен ред. Необходимо е да изпратите уведомление до кредитора за отказ от сключения договор. Трябва да върнете получената сума, заедно с начислената договорна лихва за периода, през който сте ползвал отпуснатите средства, но не по-късно от 30 дни след изпращане на уведомлението до кредитора.

Имате право изцяло или частично да погасите кредита си по всяко време. Кредиторът може да претендира такса единствено при договорите за кредит с фиксиран лихвен процент в рамките от 1% до 0.5% от предсрочно погасената сума. Той няма право да събира такса за предсрочно погасяване при договорите за потребителски кредит, уговорени с променлив лихвен процент, и при договорите за кредит под формата на овърдрафт. (според Закона за потребителския кредит)

Не купувайте запалки, за които няма доказателства, че са безопасни за деца или запалки, които са проектирани по такъв начин, че са привлекателни за деца.

Не оставяйте запалките на разположение на деца. Обезопасените запалки не означава, че са безопасни за деца.

Не оставяйте запалките близо до топли повърхности, тъй като те могат да променят спецификацията на запалките и да причинят пожар. Не използвайте запалките за други цели, освен по предназначение. Неправилната употреба може да причини опасни ситуации. Не се опитвайте да поправяте повредени запалки.

Многократните запалки би трябвало да се придружават с инструкции за използване, включително вида на използваното гориво.

Изхвърлете дефектните запалки веднага щом откриете дефект или изтичане.

Грижете се са околната среда и изхвърляйте Вашите празни запалки на подходящи места.

Ако попаднете на запалки, които изглеждат опасни, в никакъв случай не ги купувайте или ползвайте! Моля съобщете на контролния орган!

Когато пазарувате при промоции, е важно да имате предвид някои обстоятелства. Обикновено се информирате за провежданите промоции от рекламните брошури, които получавате в пощенските си кутии или на входа на своето жилище. Обърнете внимание на периода на промоцията и за кои стоки важи тя. Имайте предвид, че понякога промоционалните продукти могат да бъдат закупени само в някои от обектите на веригата, но това трябва да бъде посочено в брошурата. Не се подвеждайте само по посочения висок процент намаление, защото понякога има фалшиви промоции. А има и случаи, в които даден търговец по принцип продава по-скъпо и дори след отстъпката цената на предлаганите от него стоки е по-висока от тази, на която можете да ги закупите от друг търговец дори без анонсирана отстъпка. Затова е полезно да проверите при няколко търговци на какви цени се предлагат интересуващите Ви стоки. Когато вече сте в магазина, е важно да проверите дали посочената на етикета цена на избраната от Вас стока е същата като обявената в брошурата. В случай че има разминаване, разговаряйте с консултант, за да изясните ситуацията. Ако се окаже, че стоката не може да Ви бъде продадена на рекламираната в брошурата цена, се откажете от покупката и подайте сигнал в Комисията за защита на потребителите. В случай че по една или друга причина не можете да закупите желаните от Вас стоки на промоция при посочените в брошурата условия, не позволявайте на консултантите в магазина да Ви убедят да закупите нещо алтернативно, освен ако не сте сигурни, че действително се нуждаете от него. Проверявайте цените, които се маркират на касата.

Необходимо е да сте особено внимателни при посещението на офис на мобилен оператор. Там можете да получите предложение за сключване на неизгоден за Вас договор за услуги, които не познавате или не са Ви необходими. Предлагаме на Вашето внимание няколко полезни съвета, които да Ви помогнат да се предпазите от това да бъдете подведени. Не подписвайте документ преди да сте прочели подробно съдържанието му и да сте се уверили, че разбирате всичко. Ако Ви предлагат да сключите нов договор, за да намалите сметките си, не се доверявайте веднага на консултантите, а проверете условията по него. Изчислете дали наистина ще плащате по-малко за необходимите Ви услуги. Внимавайте и когато Ви предлагат да преподпишете стария си договор при по-добри условия. Възможно е да Ви подведат да сключите напълно нов договор, а старият да остане валиден и така да се налага да плащате две месечни такси – по всеки от действащите договори. Когато желаете да прекратите договора си с мобилния оператор, подайте писмено заявление. Необходимо е да го направите един месец преди датата, от която бихте желали да прекратите ползването на услугата. Можете да подадете заявлението за прекратяване на договора си във всеки един от офисите на търговеца. Не е нужно да попълвате стандартизиран формуляр, можете да го направите в свободен текст. Обмисляйте внимателно предложенията за безплатни телефони или ползване на отстъпки! Те може да са свързани със сключването на нов договор или споразумение за доставка на услуги, които няма да ползвате, но ще трябва да заплащате и това би било допълнителен финансов ангажимент за Вас. Конкретни примери за забранени от Комисията за защита на потребителите нелоялни практики на телекоми, насочени към възрастните хора можете да видите, ако последвате тази връзка: https://www.kzp.bg/novini/kzp-zabrani-neloyalna-praktika-na-telekom-oshtetyavashta-vazrastnite-hora Предупреждения: https://www.kzp.bg/novini/kzp-s-preporaka-kam-po-vazrastnite-grazhdani-pri-poseshtenie-na-ofisi-na-telekomite

CEN публикува безплатно Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване на маски за лице за населението. С оглед променящата се ситуация с епидемията от коронавирус в Европа, Европейският комитет за стандартизация (CEN), по спешно искане на Европейската комисия е разработил нов стандартизационен документ за маски за лице за населението, който се предоставя безплатно. Ръководството CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ определя минималните изисквания за моделиране, производство и оценка на характеристиките на маските за лице за населението (предпазни маски), за еднократна или многократна употреба. По-подробна информация може да получите на официалната Интернет-страница на Български институт за стандартизация на следния линк:

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки