ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Достъп до обществена информация

Заявления за "Достъп до обществена информация" се приемат в Дирекция „ Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси”.

Адрес:
гр.София 1000

ул. „Врабча“ № 1

Тел.: 02 / 933 05 64, 93305 65

Факс: 02 / 988 42 18

E-mail: info@kzp.bg

Лице отговорно за подадените заявления чрез платформата за достъп до обществена информация съгласно чл. 15в от ЗДОИ -

Магдалина Петкова 02 / 933 05 87


Работно време

От 09:00 – 17:30 ч. в делнични дни.

Обедната почивка от 30 мин. между 12.00 и 13.00 часа се ползва от служителите така, че да се осигури непрекъсваем режим на работа, което се организира и контролира от непосредствения им ръководител.

Достъп до обществена информация в Комисията за защита на потребителите

Достъп до обществена информация в КЗП през 2018г.

Достъп до обществена информация в КЗП през 2019г.

Достъп до обществена информация в КЗП през 2020г.

Достъп до обществена информация в КЗП през 2021г.

Достъп до обществена информация в КЗП през 2022г.

Достъп до обществена информация в КЗП през 2023г.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация - Приложение №1 Приложение №2,Приложение №3, Приложение №4

НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на КЗП за сферата на дейността на администрацията.


Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки