Услуги, предоставяни от КЗП

Заявления за предоставяне на административни услуги могат да бъдат подадени на място на адрес гр. София, ул. „Врабча“ № 1, в регионалните дирекции на КЗП, по пощата или по електронна поща на адрес info@kzp.bg, както и на официалния факс на Комисията - 02/988 42 18.

При заявяване на услугата по електронен път не се изисква електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 

2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
Заявление за достъп до обществена информация - Приложение№2, Приложение №3, Приложение №4

Електронни идентификатори (БУЛСТАТ) на Комисията за защита на потребителите (централно управление) и регионалните дирекции на КЗП:

1. Централно управление на КЗП - 121516918
2. РД София - 1215169180016
3. РД Монтана - 1215169180081
4. РД Русе - 1215169180077
5. РД Варна - 1215169180058
6. РД Бургас - 1215169180096
7. РД Пловдив - 1215169180039