Комисията за защита на потребителите започва изпълнението на проект „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики – CONC-CPC-2017 България“

29.08.2018
Сподели тази новина

                             

 

Комисията за защита на потребителите стартира изпълнението на проект „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики – CONC-CPC-2017 България“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ по Програмата на Европейския съюз за потребителите (2014-2020 г.).

Проектът цели да подобри взаимодействието между институциите, отговарящи за прилагането на законодателството за защита на потребителите и европейските регламенти, които се занимават с проблемите с нелоялните търговски практики. Ще бъдат предприети комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики в резултат на прилагането на двойни стандарти в производството и разпространението на храни и спиртни напитки.

 

Дейности по проекта:

1. Управление и координация на проекта
2. Публичност и комуникация
3. Извършване на проучване на пазара на храни и спиртни напитки и техните големи дистрибутори в ЕС
4. Създаване на работни документи и методи за извършване на лабораторни тестове и тестове за установяване наличието или липсата на двоен стандарт в качеството на изследваните продукти и спиртни напитки
5. Осигуряване на храни и спиртни напитки от търговски центрове на територията на ЕС и Република България
6. Извършване на лабораторни изследвания и изпитвания
7. Обявяване на резултатите от изследването и анализа и установените добри практики за взаимодействие между институциите

Продължителност на проекта: 18 месеца. Приблизителни приемливи разходи: 179,246.40 евро.


Оповестяване на резултатите от извършените дейности по проекта:

                                    

  • Публичност и комуникация