Полезни съвети

Категория
Къщи за гости
Преди да направите резервация в къща за гости, проверете дали тя е категоризирана. Можете да го направите чрез регистъра на местата за настаняване, публикуван на официалния сайт на Министерството на туризма на адрес: http://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp Минимални изисквания към къщите за гости:  Грижливо поддържано входно пространство с осветление и звънец;  Информационно табло с ценоразпис на видно място в къщата;  Телефон;  Санитарен възел /ако се ползва с домакините, за гостите трябва да има отделно пространство – поставка за принадлежности, закачалка за кърпи и пр./;  Ключове за всяка стая;  Трапезарията, всекидневната и кът за отдих в двора могат да се ползват съвместно от гости и домакини;  Ежедневно почистване на стаите, общите помещения и санитарните възли;  Минимална площ на стаята / 1* - 9 кв. м, 2** – 10 кв. м., 3*** - 12 кв. м - за двойна стая/;  Пространство за паркиране непосредствено или в близост до къщата.
Как да изберете надежден туроператор или турагент?
Уверете се, че туроператорът е регистриран и има валидна застраховка „професионална отговорност”. Това ще Ви даде възможност за компенсация, в случай че получите услуга, която не отговаря на първоначално договорената. Справка можете да направите в регистъра на туроператорите и туристическите агенти, публикуван на официалната интернет страница на Министерството на туризма на адрес: http://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp Полезно е да проверите и какъв опит споделят в Интернет хората, които вече са ползвали услугите на туроператора/турагента – имало ли е проблеми с пътувания, как е реагирал на тях и пр.
Какво да проверите преди да подпишете договора за пътуването?
Попитайте туроператора/турагента каква е крайната цена на пътуването и поискайте от него да я потвърди. Поинтересувайте се какво точно ще получите срещу парите си. В офертата трябва да се съдържа информация за включените в пакета услуги и за тези, които ще трябва да заплатите допълнително. Обърнете внимание на продължителността на пътуването, на категорията и вида на хотелите, в които ще бъдете настанени, както и на броя на нощувките и храненията. Проверете също вида и категорията на превозните средства, с които ще се извърши пътуването. Непременно изискайте сключването на писмен договор и издаването на ваучер за платените от Вас услуги в пакета. Пазете всички платежни документи за внесените от Вас суми.
Какви уловки може да има в договорите за организирано пътуване?
Не подписвайте договор за пътуване, който предвижда несправедливи условия! Несправедливо е, например, да загубите внесения депозит, ако не успеете да платите в срок цялата сума за пътуването, когато не се предвижда да получите обезщетение на същата стойност при неизпълнение на договора от туроператора. Цената не може да се увеличава 20 дни преди тръгването, а съществени изменения по елементите на пакета са допустими не по-късно от 10 дни преди датата на заминаване. Туроператорът носи отговорност и за пристигането на багажа Ви. Не приемайте уговорки, които ограничават тези Ваши права! Не се съгласявайте и с ограничаване на правата Ви по отношение предявяването на рекламация за несъответствие на получената услуга с договорената. Срокът за това е 14 дни. Рекламация можете да предявите, както писмено, така и устно. Туроператорът е длъжен да отговори до 30 КАЛЕНДАРНИ дни.
Какво да направим при проблем по време на пътуването?
Уведомете управителя на хотела или представител на туроператора или турагента за възникналия проблем. Това ще скъси времето, в което ще изпитате дискомфорт. Настоявайте да Ви бъде предоставено това, за което сте заплатили. Важно е, ако Ви се наложи да направите някакви допълнителни плащания поради това, че туроператорът не е изпълнил свои ангажименти по договора, да пазите всички платежни документи. Те ще са Ви необходими на по-късен етап, за да Ви бъдат възстановени сумите от туроператора или от застрахователното дружество, с което туристическата фирма има сключен договор. Ако не успеете да решите проблема на място или на по-късен етап с туроператора, потърсете съдействие от Комисията за защита на потребителите. Важно е да не пропуснете срока за рекламация – той е 14 дни.
Няколко важни неща преди да тръгнете…
Има още няколко полезни неща, които можете да направите за по-голяма сигурност преди да тръгнете на път. Позвънете в хотелите, в които се предвижда да бъдете настанени, за да се уверите, че резервациите са потвърдени и плащанията са извършени. Проверете и резервациите на билетите за транспортните средства, с които ще се извърши пътуването /самолети, автобуси и т.н./. Не забравяйте да вземете със себе си договора за пътуването или поне издадения ваучер, в който са описани подробно всички услуги, за които сте заплатили и следва да получите. Непременно трябва да предвидите резервни средства, които ще са Ви необходими, ако се наложи да направите допълнителни разплащания в случай, че нещо не стане така, както е договорено. Не пропускайте да проучите паспортния и визовия режим на страната, която ще посетите, за да вземете всички необходими лични документи.