Полезни съвети

Категория
Как да избегнете закупуване на опасни запалки?
Не купувайте запалки, за които няма доказателства, че са безопасни за деца или запалки, които са проектирани по такъв начин, че са привлекателни за деца.
Ограничете достъпа на децата до запалки!
Не оставяйте запалките на разположение на деца. Обезопасените запалки не означава, че са безопасни за деца.
Кое е най-важно за правилното съхранение и безопасна употреба на запалките?
Не оставяйте запалките близо до топли повърхности, тъй като те могат да променят спецификацията на запалките и да причинят пожар. Не използвайте запалките за други цели, освен по предназначение. Неправилната употреба може да причини опасни ситуации. Не се опитвайте да поправяте повредени запалки.
Инструкции за употреба
Многократните запалки би трябвало да се придружават с инструкции за използване, включително вида на използваното гориво.
Кога да изхвърлите запалката?
Изхвърлете дефектните запалки веднага щом откриете дефект или изтичане.
Къде да изхвърлите запалката?
Грижете се са околната среда и изхвърляйте Вашите празни запалки на подходящи места.
Как да постъпите с потенциално опасните запалки?
Ако попаднете на запалки, които изглеждат опасни, в никакъв случай не ги купувайте или ползвайте! Моля съобщете на контролния орган!