Полезни съвети

Категория
CEN публикува безплатно Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване на маски за лице за населението.
CEN публикува безплатно Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване на маски за лице за населението. С оглед променящата се ситуация с епидемията от коронавирус в Европа, Европейският комитет за стандартизация (CEN), по спешно искане на Европейската комисия е разработил нов стандартизационен документ за маски за лице за населението, който се предоставя безплатно. Ръководството CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ определя минималните изисквания за моделиране, производство и оценка на характеристиките на маските за лице за населението (предпазни маски), за еднократна или многократна употреба. По-подробна информация може да получите на официалната Интернет-страница на Български институт за стандартизация на следния линк: