Детско легло

Информация за стоката
Ref №: A12/00903/21
Категория: Изделия грижа за децата
Име на стоката: Детско легло
Модел/тип: DUO - 11
Страна на произход: Русия
Описание на стоката: Детско легло във форма на камион в комплект с матрак
Опасност
Рискове: Нараняване
Описание на риска: Конструкцията на детското легло не е достатъчно стабилна и при обичайна игра (при скачане) на детето може да се счупи и да доведе до нараняване. Съгласно Протокол от изпитване стоката не съответства на нормативно установените изисквания за безопасност съгласно стандарт БДС EN 1725:2003 „Мебел жилищна. Легла и матраци. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“ по следните показатели: - т.7.3 - Изпитване за издръжливост; - т.7.4 - Изпитване на вертикален удар; - т.7.5 - Издръжливост на ръба на леглото - т.7.6 - Изпитване на вертикално статично натоварване - т.7.7 - Изпитване на вертикално статично натоварване на ръба на леглото