Запалка с необичаен външен вид

Информация за стоката
Ref №: A12/01063/21
Категория: Запалки
Име на стоката: Запалка с необичаен външен вид
Марка: ASK
Артикулен номер/бар код: 6 932018 128008
Описание на стоката: Газова запалка, в прозрачната част на резервоара се движат свободно 2 броя зарчета, надпис „FASHION World-class luxury cars"
Опасност
Рискове: Изгаряне, Пожар
Описание на риска: Запалката е с необичаен външен вид, което я прави привлекателна за деца, особено на възраст под 51 месеца. Поради това е възможно децата да си играят с продукта, да възпроизведат пламък и да пострадат от изгаряния поради пламъка или да причинят пожар. Стоката не отговаря на изискванията за безопасност съгласно т. 4.3 от стандарт БДС EN 13869:2016 „Запалки. Изисквания за безопасност на запалки спрямо деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, поради това, че е с необичаен външен вид и привлекателна за деца. Съществува риск от пожар, тъй като дизайнът й я прави привлекателна за децата, особено на възраст под 51 месеца. Поради това е възможно те да си играят със запалката и да пострадат от изгаряния поради пламъка или да причинят пожар.