Бебешко легло

Информация за стоката
Ref №: A12/00472/21
Категория: Изделия грижа за децата
Име на стоката: Бебешко легло
Марка: „Jane“
Модел/тип: модел „Baby side“
Артикулен номер/бар код: код 6801 и 6802 в зависимост от цветовете – Т.01, Т.25, Т.83
Страна на произход: Китай
Описание на стоката: Бебешко легло, с подвижна страна и с функция за фиксиране към леглото на родителите
Опасност
Рискове: Нараняване, Задушаване
Описание на риска: Продуктът не отговаря на стандарт EN 1130:2019, клаузи 8.4.2, 8.4.3, 8.10.1, 9, 10.2. Разстоянието от най-високата повърхност на матрака и горната част на падащата страна е по-малка, гърлото на бебето може да попадне при падащата страна, което да доведе до задушаване. Предвид установените несъответствия, стоката съдържа и риск от нараняване.