Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на КЗП

17.05.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
27.05.2019 23:59
Дата Наименование на документа
17.05.2019 Покана Изтегли
17.05.2019 Техническа спецификация тонери Изтегли
17.05.2019 Техническо предложение Изтегли
17.05.2019 Ценова оферта Изтегли
17.05.2019 Проект на договор Изтегли
17.05.2019 Декларация по чл. 57 ЗОП Изтегли
29.05.2019 Протокол Изтегли
29.05.2019 Доклад Изтегли
29.05.2019 Решение Изтегли
17.06.2019 Договор Изтегли
17.06.2019 Обявление възложена поръчка Изтегли