Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на КЗП

15.08.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
27.08.2018 23:59
Дата Наименование на документа
15.08.2018 Покана бланки и пощенски пликове Изтегли
15.08.2018 Техническо предложение бланки и пощенски пликове Изтегли
15.08.2018 Образец 3б към Техническото предложение Изтегли
15.08.2018 Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП Изтегли
15.08.2018 Ценова оферта бланки и пощенски пликове Изтегли
15.08.2018 Проект на договор бланки и пощенски пликове Изтегли
30.08.2018 Протокол Изтегли
30.08.2018 Доклад Изтегли
30.08.2018 Решение Изтегли
19.11.2018 Обявление за възложена поръчка Изтегли
19.11.2018 Договор 48 Изтегли
02.04.2020 Обявление за изменение Изтегли
02.04.2020 Допълнително споразумение Изтегли
06.10.2020 Обявление за приключен договор бланки и пощенски пликове Изтегли