Служители от администрацията на КЗП преминаха успешно второто Специализирано обучение, в рамките на проект по Оперативна програма „Добро управление“

06.12.2019
Сподели тази новина

                                                     

Служители от администрацията на КЗП преминаха успешно второто Специализирано обучение, в рамките на проект по Оперативна програма „Добро управление“

           Комисия за защита на потребителите (КЗП) успешно изпълни Дейност № 2 от проект „Подобряване на регулирането и управлението в областта на обществените потребности чрез придобиване на нови знания и практически опит за повишаване на квалификациите и уменията на служителите в Комисията за защита на потребителите“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

           В рамките на дейността по проекта служителите на КЗП от Главна дирекция „Контрол на пазара“ и Регионалните дирекции в градовете София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Пловдив, успешно преминаха теоретичната и практическата части на Специализирано обучение № 2 с две тематични направления: Тематично направление № 3 „Прилагане на Директива (ЕС) 2015/2302“ и Тематично направление № 4 „Прилагане на Закона за виното и спиртните напитки“.

           В резултат на успешно проведеното обучение се повишиха специализираните знания, квалификации и умения на служителите на КЗП, чрез придобиването на нови знания и практически опит. Проведеното обучение ще подобри координацията и ефективността на работата на КЗП в съответствие с обществените потребности, както и ще доведе до  по-добра организация и управление на контролната дейност.