Съобщение за цените на мобилните оператори

Няма добавено изображение
23.12.2021
Сподели тази новина

Днес, 23 декември 2021 г., във връзка с обявеното увеличение на цените на месечните абонаментни такси от „А1 България“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД, Комисията за защита на потребителите на свое извънредно заседание взе следните решения:

 

  1. Мобилните оператори в така обявеното увеличение прилагат нелоялна търговска практика, изразяваща се в това, че ще извършват индексация на месечните абонаментни такси през 2022 година като използват средногодишен индекс за 2020 година, което не съответства на реда посочен в договорите с потребители, предвиждащи да се използва само индексът за предходната година. Използването на средногодишния индекс за потребителските цени за 2020 година е следвало да се отрази  най-късно в сметките през декември 2021 година.
  2. Комисията за защита на потребителите препоръчва на всички мобилни оператори в клаузите, предвиждащи възможност за индексиране на цените на месечните абонаментни такси, да бъде определен конкретен срок – но не по-дълъг от 3 месеца от обявяването от НСИ на средногодишния индекс на потребителските цени, в който могат да упражнят правото си за индексиране на цените, с оглед предвидимост и яснота за потребителите.

 

Комисията за защита на потребителите напомня на потребителите, че имат право да прекратят предсрочно договорите си, като могат да им бъдат начислени неустойки не повече от три месечни абонаментни такси в стандартен размер, съобразно техния план, както и съответните отстъпки, ако използват или са закупили устройства от мобилния оператор.

 

Тъй като в случая се засягат и допълнителни обществени отношения, Комисията за защита на потребителите ще сигнализира другите компетентни органи, а именно КРС и КЗК, за произнасяне по казуса съобразно техните правомощия.

 

През последните три години, след извършени проверки, Комисията за защита на потребителите се е произнесла за прилагането на 30 нелоялни търговски практики от мобилните оператори, като само през 2021 година на мобилни оператори са съставени 48 наказателни постановления за установяване на административни нарушения.

Заповедите за забрана на нелоялните търговски практики можете да видите тук.