Пресконференция за оповестяване на резултатите от проведено проучване на пазара на храни и спиртни напитки и на големите им дистрибутори в ЕС

10.05.2019
Сподели тази новина

                                               

 

На 14 май 2019 г., вторник, от 10:00 ч. в зала „Витоша“ на хотел „Маринела” ще се състои пресконференция за оповестяване на резултатите от проведено проучване на пазара на храни и спиртни напитки и на големите им дистрибутори в Европейския съюз.

Анализът е извършен в рамките на развивания от Комисията за защита на потребителите проект във връзка с двойния стандарт при потребителските стоки: „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики 811238 – CONC-CPC-2017 България“, финансиран от Програмата на Европейския съюз за потребителите (2014-2020), по договор № 811238/20.07.2018 г.

На пресконференцията ще бъдат представени избраните продукти от определените в проекта продуктови групи стоки (храни и напитки), от които предстои да се закупят проби за извършването на анализ и съпоставка. Ще бъдат обяснени принципите на подбор на продуктите, механизмът на вземане на пробите, методиката на самото изследване и оценката на съответствието в състава и сетивните свойства на храни от дадена марка, предлагана на различните пазари в Европейския съюз.

В пресконференцията ще вземат участие председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, Константин Райков, член на КЗП, Константин Арабаджиев, член на КЗП, както и представители на Българската агенция по безопасност на храните.

Програма на събитието

 

Тази публикация е издадена по проект 811238 — CONC-CPC-2017 Bulgaria, който е финансиран от Програмата на Европейския съюз за потребителите (2014-2020 г.).“ Съдържанието на тази публикация представлява само гледната точка на автора и е негова лична отговорност. Тя не отразява гледната точка на Европейската комисия и/или Агенцията за потребители, здраве, земеделие и храни или друг орган на Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за съдържанието на публикацията.