Покана за участие в обучения за развитие на капацитета на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти по проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

20.03.2019
Сподели тази новина

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

Покана за участие в обучения за развитие на капацитета на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти

 

Уважаеми дами и господа,

 

Имаме удоволствието да поканим Вас и представители на Вашите екипи, за участие в три поредни обучения, насочени към развитие на капацитета на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти. Обученията имат надграждащ характер и е важно в тях да участват едни и същи лица от Вашата организация.

Обученията се реализира по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, на Комисията за защита на потребителите.

 

Първото обучение е насочено към подобряване на разбирането за правната рамка на националната и европейска нормативна база за АРС и ОРС.

В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

 • Кои са органите за алтернативно решаване на потребителски спорове?
 • Какви са изисквания на нормативната база по отношение на общите и секторните помирителни комисии и спецификата при трансгранични спорове?  
 • Какво предвижда Директивата за АРС и Регламента за ОРС?
 • Как се работи с платформата на ОРС?
 • Какви са европейските модели на АРС?
 • Какви възможности предоставя прилагането на добри практики в тази област?

 

Второто обучение касае процесуална рамка и предвижда теми, свързани с актуални въпроси по процедурите на помирителните производства.

В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

 • Какъв е реда за образуване на помирително производство?
 • Кои са ключовите моменти при производство пред помирителни комисии?
 • Какви са правата и задълженията на членовете на общите и секторни помирителни комисии, и кои са техните особености?
 • Как се изготвя помирително предложение?
 • Какви са основанията за прекратяване на помирително производство?
 • Какви са спецификите по прилагането на Правилника за дейността на общите и секторни помирителни комисии?

Третото обучение ще надгради уменията на участниците за водене на преговори и ползване на комуникативни техники. Ще бъда обсъдени предизвикателствата в общуването по дигиталните комуникационни канали и онлайн решаването на спорове.

В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

 • Какви са видовете преговори и какви преговорни умения следва да се развият?
 • Защо комуникативните умения са важни в контекста на предизвикателствата в дигиталното пространство?
 • Кои са правилата на вербалното и невербалното общуване?
 • Какво представлява и защо е важна емоционалната и социалната интелигентност?
 • Какво е настоящето и бъдещето на онлайн решаването на спорове?
 • Какви са специфичните техники за работа в онлайн пространството?
 • Кои са предимствата и предизвикателствата пред онлайн решаване на потребителски спорове?

Обученията са двудневни и безплатни за участниците, финансирани със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  

Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане. Те са подготвили редица казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката.

Сега стартира регистрацията на участници в първото обучение!  

Възможните места и дати, за които можете да се регистрите са:

гр. София:

28-29 март 2019 г. или

4-5 април 2019 г.

гр. Пловдив:

9-10 април 2019

гр. Бургас:

16-17 април 2019 г.

гр. Варна:

18-19 април 2019 г.

с. Арбанаси:

22-23 април 2019 г.

гр. Вършец:

24-25 април 2019 г.

 

 

Броят на участниците в обучение за всяка от посочените дати е ограничен!

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, осигурени са

кафе-паузи, обяди, вечеря и нощувка.

 

Програма на първото обучение можете да изтеглите от тук

Регистрационен формуляр за него можете да изтеглите от тук

Попълнените регистрационни формуляри за първото обучение могат да се подадат до 15.03.2019 г.

по факс: 02 944 51 18 или ел. поща: trainings@dicon-bg.com

 

Поетапно ще Ви изпращаме информацията за останалите две обучения.

 

Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с организатора на обученията Дикон Груп ЕООД:

тел.: 02 944 51 09 или ел. поща:  trainings @dicon-bg.com.