Покана за участие в обучения за развитие на капацитета на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти

12.03.2019
Сподели тази новина

 

                                                      

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

Покана за участие в обучения за развитие на капацитета на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти

 

Уважаеми дами и господа,

 

Имаме удоволствието да поканим Вас и представители на Вашите екипи, за участие в три поредни обучения, насочени към развитие на капацитета на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти. Обученията имат надграждащ характер и е важно в тях да участват едни и същи лица от Вашата организация.

Обученията се реализира по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, на Комисията за защита на потребителите.

 

Първото обучение е насочено към подобряване на разбирането за правната рамка на националната и европейска нормативна база за АРС и ОРС.

В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

 • Кои са органите за алтернативно решаване на потребителски спорове?
 • Какви са изисквания на нормативната база по отношение на общите и секторните помирителни комисии и спецификата при трансгранични спорове?  
 • Какво предвижда Директивата за АРС и Регламента за ОРС?
 • Как се работи с платформата на ОРС?
 • Какви са европейските модели на АРС?
 • Какви възможности предоставя прилагането на добри практики в тази област?

 

Второто обучение касае процесуална рамка и предвижда теми, свързани с актуални въпроси по процедурите на помирителните производства.

В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

 • Какъв е реда за образуване на помирително производство?
 • Кои са ключовите моменти при производство пред помирителни комисии?
 • Какви са правата и задълженията на членовете на общите и секторни помирителни комисии, и кои са техните особености?
 • Как се изготвя помирително предложение?
 • Какви са основанията за прекратяване на помирително производство?
 • Какви са спецификите по прилагането на Правилника за дейността на общите и секторни помирителни комисии?

 

 

Третото обучение ще надгради уменията на участниците за водене на преговори и ползване на комуникативни техники. Ще бъда обсъдени предизвикателствата в общуването по дигиталните комуникационни канали и онлайн решаването на спорове.

В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

 • Какви са видовете преговори и какви преговорни умения следва да се развият?
 • Защо комуникативните умения са важни в контекста на предизвикателствата в дигиталното пространство?
 • Кои са правилата на вербалното и невербалното общуване?
 • Какво представлява и защо е важна емоционалната и социалната интелигентност?
 • Какво е настоящето и бъдещето на онлайн решаването на спорове?
 • Какви са специфичните техники за работа в онлайн пространството?
 • Кои са предимствата и предизвикателствата пред онлайн решаване на потребителски спорове?

Обученията са двудневни и безплатни за участниците, финансирани със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  

 

Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане. Те са подготвили редица казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката.

 

Сега стартира регистрацията на участници в първото обучение!  

 

Възможните места и дати, за които можете да се регистрите са:

гр. София:

28-29 март 2019 г. или

4-5 април 2019 г.

гр. Пловдив:

9-10 април 2019

гр. Бургас:

16-17 април 2019 г.

гр. Варна:

18-19 април 2019 г.

с. Арбанаси:

22-23 април 2019 г.

гр. Вършец:

24-25 април 2019 г.

 

 

Броят на участниците в обучение за всяка от посочените дати е ограничен!

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, осигурени са

кафе-паузи, обяди, вечеря и нощувка.

 

Програма на първото обучение и Регистрационен формуляр за него можете да изтеглите от тук

Попълнените регистрационни формуляри за първото обучение могат да се подадат

до 15.03.2019 г.

по факс: 02 944 51 18 или ел. поща: trainings@dicon-bg.com

 

Поетапно ще Ви изпращаме информацията за останалите две обучения.

 

Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с организатора на обученията Дикон Груп ЕООД:

тел.: 02 944 51 09 или ел. поща:  trainings @dicon-bg.com.