Димитър Маргаритов: „В полза на потребителите е и двете страни по една сделка да имат права и задължения и те да са пределно ясни”

10.05.2018
Сподели тази новина

Ясното очертаване на границите докъде стигат правата и задълженията на двете страни в една потребителска сделка защитава в не по-малка степен самия купувач. Такова мнение изрази председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов в предаването „Имате думата“ по Канал 3 с водещ Александър Владимиров.

Според него е безспорно, че в отношенията потребител-търговец първият има повече права и когато те са нарушени, контролният орган следва да се намеси с налагане на санкции и оказване на необходимото съдействие за разрешаване на казуса. Тези права обаче са с определени граници, които имат регулаторен характер, защото са поставени от закона. Същевременно винаги при свободното взаимодействие на пазара търсенето определя предлагането, изтъкна Маргаритов. „Тези, които правят политиката, приемат законите и ние, които извършваме контрола, ще сме си свършили работата, когато двата аспекта си взаимодействат, без да се залита нито в едната, нито в другата крайност“, коментира той.

Маргаритов счита, че именно по тази причина при предстоящи промени в нормативната уредба европейските институции тръгват по пътя на диалога. Той посочи най-новия пример за това – т.нар. „Нова сделка за потребителите“, която ще бъде обсъдена с всички заинтересовани страни в държавите-членки преди новите правила да бъдат въведени в националните законодателства.  

Независимо от това, че правата и задълженията на потребителите и търговците са разписани в действащата нормативна уредба, в определени конкретни ситуации тя може да не предлага най-адекватните решения. „Може би част от регламентацията предполага намесата в такива случаи на контролните органи – те да изискват от търговеца освен гарантирането на тези права, и една крачка повече – едно отношение, един жест“, посочи Маргаритов. Той направи уговорката, че не става въпрос за институционална принуда, а за добри практики, които в една или друга степен са се наложили на пазара И добави, че впечатлението на контролния орган е, че в подобни ситуации търговците се опитват да помогнат и то малко над задълженията им по закон.

 

Какво представлява Новата сделка за потребителите?

Европейската комисия, водена от желанието да продължи да оптимизира потребителското законодателство, разработва няколко теми, обясни председателят на КЗП. По думите му едната група въпроси е свързана с оптимизиране на законодателството в областта на онлайн търговията, като например конкретизиране на сроковете и условията, при които търговецът ще има задължение да приеме обратно закупена стока и да възстанови заплатените за нея суми на възползвалите се от правото на отказ клиенти. Цели се и подобряване на уредбата по отношение на колективните искове – потребителите да имат право в един процес да търсят както показване на определена грешка на търговеца под формата на нелоялна практика или неравноправна клауза, така и да претендират за полагащото им се обезщетение. Новата сделка за потребителите следва да реши и проблема с двойния стандарт при потребителските продукти. 

Източник: Канал 3

Част I

Част II