Бутонни батерии

21.11.2019
Сподели тази новина

Бутонни батерии

Знаете ли в колко от устройствата във вашия дом има бутонни батерии? Проверете, може да се изненадате! Бутонните батерии са малки батерии с размер на монета, които се използват в устройства като дистанционни управления, игри и играчки, термометри и поздравителни картички. Понякога отделението за батерии се отваря лесно и тези батерии могат да бъдат извадени, пораждайки опасност за вашите деца. Опасностите, свързани с тези батерии, са реални. Те могат да представляват сериозен риск за здравето на децата ви.

Поглъщането на бутонни батерии може да причини значителни увреждания на вътрешните органи, които могат да доведат до фатален край само за няколко часа.

Вижте тук няколко съвета какво да направите, за да предотвратите наранявания, предизвикани от бутонни батерии.  Можете да спасите живота на деца. Споделете с възможно най-много хора!

#ButtonBatterySafety

1. Какви са рисковете? 

При поглъщане бутонната батерия влиза в контакт със слюнката. Това предизвиква химична реакция, която може да причини вътрешни изгаряния, водещи до тежки наранявания или дори смърт.

При поглъщане най-опасни са литиевойонните батерии.

2. Какви са симптомите? 

Когато дете погълне бутонна батерия, често не се наблюдават ясни непосредствени симптоми. В такава ситуация е възможно да забележите, че детето се е задавило с нещо, изпитва болки в гърдите, започва да кашля или да диша тежко, кърви от носа/червата или има повишена температура. 

Ако подозирате, че дете е погълнало бутонна батерия, незабавно го заведете в център за спешна медицинска помощ.

3. Как да предпазя дете от поглъщане на бутонна батерия?

  • Съхранявайте бутонните батерии и рисковите устройства на място, недостъпно за деца.
  • Уверете се, че децата нямат достъп до батериите, съхранявани в отворени опаковки.
  • Уверете се, че вашите устройства с бутонни батерии не могат да бъдат отворени лесно.
  • Изхвърляйте веднага изхабените бутонни батерии. Те също могат да са опасни.

4. Какво да направя, ако дете е погълнало бутонна батерия?

  • Трябва да действате бързо и да отидете в център за спешна медицинска помощ.
  • Не позволявайте на детето да се храни или да пие.
  • Не предизвиквайте повръщане.
  • Ако разполагате с оригиналната опаковка на продукта или с устройството, съдържащо батерията, вземете ги със себе си, за да помогнете на лекаря да идентифицира вида и химичния състав на батерията.