Кои сме ние

Цели на Комисия за защита на потребителите за 2019 г.

 

  • Устойчива и ефективна защита на правата на потребителите и техните икономически интереси и засилване ролята на помирителните комисии като извънсъдебен способ за решаване на спорове между потребители и търговци;
  • Постигане на високо ниво на защита на пазара на територията на страната от опасни стоки и услуги, включително при внос от трети страни, въз основата на ефективен контрол и обмен на информация между институциите в национален и международен план;
  • Приоритизиране на контрола върху дейността на търговците в сферите на икономиката, в които потребителите биха претърпели най-големи загуби и неудобства – финансови услуги, туризъм, електронна търговия и други, включително по линия на най-уязвимите социално – икономически групи в обществото;
  • Развитие и прилагане на практики, които да повишат нивото на информираност на всички икономически субекти на пазара по отношение на законодателството в областта на потребителската защита;
  • Усъвършенстване процеса на работа по постъпващите в институцията жалби на гражданите в посока намиране на оптимални решения на казусите и повишаване ангажираността на търговците, включително по линия на добрите практики.

 

 

КОИ СМЕ НИЕ?

 


ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ ЙОТОВ

Председател на КЗП

e-mail: d.margaritov@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 00


КОНСТАНТИН ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ

Член на КЗП

e-mail: k.arabadjiev@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 77


КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ РАЙКОВ

Член на КЗП

e-mail: k.raykov@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 77