Кои сме ние

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

1. Укрепване на безопасността на потребителите /високо ниво на защита от сериозни рискове и заплахи при предлагане на стоки и услуги/.
2. Повишаване на осведомеността за правата на потребителите.
3. Оптимизиране на контрола върху използването на нелоялни търговски практики, включително при пазаруването в интернет.
4. Обмен на добри практики и взаимодействие в областта на потребителската защита с други държави-членки на ЕС.

 

КОИ СМЕ НИЕ?

 


ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ ЙОТОВ

Председател на КЗП

e-mail: d.margaritov@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 00


КОНСТАНТИН ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ

Член на КЗП

e-mail: k.arabadjiev@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 77


КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ РАЙКОВ

Член на КЗП

e-mail: k.raykov@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 77