Кои сме ние

Цели на Комисия за защита на потребителите за 2021 г.

 

  • Ефективна защита на потребителите при сключване на договори от разстояние, предвид повишения интерес на потребителите към пазаруването по интернет;
  • Оптимизиране на сътрудничеството и координацията между националните и европейските контролни и регулаторни органи в контекста на извънредната епидемична обстановка и преодоляване на последствията от нея;
  • Оптимизиране на процеса на контрол чрез приоритетно използване на средствата за комуникация в електронна среда и подкрепа на потребителите чрез улесняване на подаването на онлайн жалби;
  • Осигуряване на прозрачност и публичност чрез поетапно публикуване в интернет на информационните масиви и ресурси които поддържа Комисията за защита на потребителите, достъпът до които е свободен;
  • Осигуряване на високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез контрол върху прилагането в резултат на пандемията на нелоялни търговски практики в онлайн пространството, които подхранват страха, тревогата и безпокойството сред широката общественост.

 

 

КОИ СМЕ НИЕ?

 


ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ ЙОТОВ

Председател на КЗП

e-mail: d.margaritov@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 00


КОНСТАНТИН ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ

Член на КЗП

e-mail: k.arabadjiev@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 77


КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ РАЙКОВ

Член на КЗП

e-mail: k.raykov@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 77