Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши експерт” в дирекция “Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси”

2019-09-05

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши експерт” в дирекция ПДАОЧР при КЗП:

І. Допуснати кандидати за конкурса за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши експерт” в дирекция ПДАОЧР при КЗП:

1.       Меглена Декова Борисова - Ц-03-6204/21.08.2019г.

2.       Габриела Георгиева Георгиева - Ц-03-6256/21.08.2019г.

3.       Лилия Светославова Манова-Грънчовска - Ц-03-6377/27.08.2019г.

4.       Маргарита Георгиева Георгиева - Ц-03-6399/27.08.2019г.

5.       Симона Симеонова Попова - Ц-03-6405/27.08.2019г.

6.       Ивелина Георгиева Василева - Ц-03-6452/28.08.2019г.

7.       Мариана Милчева Асенова - Ц-03-6454/28.08.2019г.

8.       Веселка Фидоскова Асенова-Михайлова - Ц-03-6465/29.08.2019г.

9.       Жанета Кирилова Анастасова - Ц-03-6470/29.08.2019г.

 

ІІ. Недопуснати кандидати: няма

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.09.2019г. от 10.00ч. в сградата на КЗП гр. София, пл. “Славейков” №4А, ет. 3 за провеждане на теста, който ще включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за държавния служител и Устройствения правилник на КЗП, както и въпроси свързани със задълженията по длъжностната характеристика за длъжността и въпроси, касаещи компютърната компетентност на кандидатите. Конкурсът включва и интервю. Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 25.09.2019г. в сградата на КЗП гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3.

 

С о ф и я      

05.09.2019г.                                                              

ИЛИАНА ЦОЛОВА

 Председател на конкурсната комисия