Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

СЪОБЩЕНИЕ - Информация за провеждане на обявени конкурси

2020-11-26

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Със Заповед № РД-01-677/25.11.20г. на министъра на здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

          Съгласно точка 6 от заповедта се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

 

          В тази връзка конкурсите за заемане на длъжността: „инспектор” в гр. Русе на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП, предвиден за 02.12.20г. и „главен инспектор” в гр. Варна на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП, предвиден за 07.12.20г.  се отлагат до 21.12.20г.

 

 

Информация за новите дати за провеждане на конкурсите ще бъде публикувана на сайта на КЗП в секция „Кариери“.