Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за извънщатен сътрудник за гр. Ловеч към Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе.

2019-08-30

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Ловеч

2019-08-30

Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А търси кандидат за един извънщатен сътрудник за гр. Ловеч към Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе

 

1. Вид на договора

С извънщатния сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от три месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните. Месечно възнаграждение в размер на 300 лева.

2. Задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

Извънщатните сътрудници подпомагат щатните служители в офисите на КЗП при приемане на жалби и сигнали и извършване на проверки по спазването на нормативните актове и подписват актовете за установяване на административни нарушения като свидетели.

3. Необходимо образование и професионален опит

Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които са неосъждани.

4. Срок за подаване на необходимите документи

Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи, удостоверяващи професионалния опит в срок до 09.09.2019 г. включително.

Място за подаване на документите

гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет.5, стаи 525, 526, 527, 529

Директорът на регионалната дирекция насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатни сътрудници.

5. Основните критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:

  1. Способност за планиране и организиране на собствената работа;
  2. Способност за ефективна работа с щатните служители;
  3. Способност за работа като член на екип;
  4. Способност за общуване;
  5. Способност за работа под напрежение;
  6. Добра обща култура и грамотност.