Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Разград към Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна.

2020-09-09

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Разград

2020-09-09

Комисията за защита на потребителите, гр. София, ул. “Врабча” № 1 търси кандидат за един извънщатен сътрудник за гр. Разград към Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна.

 

1. Вид на договора

С извънщатният сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от три месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните. Месечно възнаграждение в размер на 250 лева.

2. Задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

Извънщатните сътрудници подпомагат щатните служители в офисите на КЗП при приемане на жалби и сигнали, извършване на проверки по спазването на нормативните актове и подписват актовете за установяване на административни нарушения като свидетели.

3. Необходимо образование и професионален опит

Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които са неосъждани.

4. Срок за подаване на необходимите документи

Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи, удостоверяващи професионалния опит в срок до 17.09.2020 г. включително.

5. Място за подаване на документите

гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 112, ет.4

Директорът на регионалната дирекция насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатни сътрудници.

6. Основни критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:

Способност за планиране и организиране на собствената работа;

Способност за ефективна работа със щатните служители;

Способност за работа като член на екип;

Способност за общуване;

Способност за работа под напрежение;

Добра обща култура и грамотност.