Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за извънщатен сътрудник към Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, звено град Кюстендил/Дупница

2020-07-16

 

Обявление за извънщатен сътрудник към Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, звено град Кюстендил/Дупница

 

Комисията за защита на потребителите, гр. София, ул. “Врабча” № 1 търси кандидати за извънщатен сътрудник за град Дупница (една бройка) към Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София.

 

1. Вид на договора

          С извънщатният сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от три месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните.

          Месечно възнаграждение в размер на 300 (триста) лева.

 

2. Задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

          Извънщатния сътрудник подпомагат в събирането, обработката и обмена на информацията при осъществяването на контролната дейност от РД София към КЗП, участва в контролната дейност в качеството на свидетел при извършване на проверките от длъжностните лица извършващи контролна дейност и подписва АУАН, като свидетел.

3. Необходимо образование и професионален опит

          Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които не са осъждани.

4. Срок за подаване на необходимите документи

          Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование, свидетелство за съдимост и документи, удостоверяващи професионалния опит в срок до 23.07.2020 г. включително.

5. Място за подаване на документите - град София, ул. „Врабча“ №1, ет. 3

          Директорът на регионалната дирекция насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатен сътрудник.

6. Основни критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:

  1. Способност за планиране и организиране на собствената работа;
  2. Дигитални способности;
  3. Способност за работа като член на екип;
  4. Способност за общуване;
  5. Способност за работа под напрежение;
  6. Добра обща култура и грамотност;
  7. Способност за ефективна работа със щатните служители.