Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за един извънщатен сътрудник за гр. Пловдив към Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив

2020-08-04

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Пловдив

2020-08-04

Комисията за защита на потребителите, гр. София, ул. “Врабча” № 1 търси кандидат за един извънщатен сътрудник за гр. Пловдив към Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив 

1. Вид на договора

С извънщатния сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от шест месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните. Месечно възнаграждение в размер на 320 лева.

2. Задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

Извънщатните сътрудници подпомагат щатните служители в офисите на КЗП при приемане на жалби и сигнали, извършване на проверки по спазването на нормативните актове и подписват актовете за установяване на административни нарушения като свидетели. Сътрудникът подпомага техническото обслужване на регионалната дирекция във връзка със събирането, обработката и обмена на информация, касаещи контролната дейност; окомплектова и изпраща преписки до съответния районен съд; архивира преписки след изтичане на съответната календарна година. 

3. Необходимо образование и професионален опит

Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които са неосъждани. При сключване на договори предимство имат лица с висше икономическо образование и/или професионален опит в областта.

4. Срок за подаване на необходимите документи

Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи, удостоверяващи професионалния опит в срок до 12.08.2020 г. включително.

5. Място за подаване на документите

гр. Пловдив, кв. „Кършияка“, ул. „Васил Левски“ № 50

Директорът на регионалната дирекция насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатни сътрудници.

6. Основните критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:

  1. Способност за планиране и организиране на собствената работа;
  2. Способност за ефективна работа със щатните служители;
  3. Способност за работа като член на екип;
  4. Способност за общуване;
  5. Способност за работа под напрежение;
  6. Добра обща култура и грамотност.