Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „старши счетоводител" в гр.Монтана а регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца, към главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП.

2020-10-14

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „старши счетоводител” в гр. Монтана на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца, към главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП.

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №432/23.09.2020г. на Председателя на КЗП, реши:

 

Класира кандидатите от първо до трето място за длъжността „старши счетоводител” в гр. Монтана на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца, към главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП както следва:

  1. Ели Николаева Боянова

 

                                                                                                ИГНАТ АРСЕНОВ

                                                                   Председател на конкурсната комисия