Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „младши експерт” в дирекция Защита на потребителите при продажба от разстояние към КЗП

2020-07-30

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността

 „младши експерт” в дирекция Защита на потребителите при продажба от разстояние към КЗП.

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №321/13.07.2020г. на Председателя на КЗП, реши:

 

Класира кандидатите от първо до трето място за длъжността „младши експерт” в дирекция Защита на потребителите при продажба от разстояние при КЗП, както следва:

 

1.Христо Василев Димитров

2.Филип Пламенов Филипов

3. Смилена Викторова Коренфелд-Костова

 

 

                                                  ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ

                                        Председател на конкурсната комисия