Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси” при КЗП.

2020-07-01

ИНФОРМАЦИЯ

 

по чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси” при КЗП.

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №255/10.06.2020 г. на Председателя на КЗП, реши:

 

Класира кандидатите от първо до трето място за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция “ПДАОЧР” при КЗП, както следва:

 

  1. Лила Богомилова Деянова.

 

 

 

                                                                    ИЛИАНА ЦОЛОВА

                                            Председател на конкурсната комисия