Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация за общ конкурс за две щатни бройки за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

2020-10-20
ИНФОРМАЦИЯ
 
по чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за общ конкурс за две щатни бройки за длъжността  „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед №433/23.09.2020г. на Председателя на КЗП, реши:
 
Класира кандидатите от първо до трето място за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП, както следва:
 
 
1. Илияна Огнянова Ванева 
2. Йордан Иванов Цаков 
3. Станьо Златев Златев 
 
 
                                                  ИГНАТ АРСЕНОВ
                                        Председател на конкурсната комисия