Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация за една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Варна на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

2021-01-06

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурс за една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Варна на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 515/17.11.2020г. на Председателя на КЗП, реши:

Класира кандидатите от първо до трето място за длъжността „главен инспектор” в гр. Варна на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП, както следва:

 

1. Младен Костов Македонски

 

 

ИГНАТ АРСЕНОВ

Председател на конкурсната комисия