Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация за длъжността „инспектор” в гр. Русе на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция

2021-01-06

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността

„инспектор” в гр. Русе на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП 

 

          Конкурсната комисия, назначена със Заповед №510/10.11.2020г. на Председателя на КЗП, реши:

 

          Класира кандидатите от първо до трето място за длъжността „инспектор” в гр. Русе на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП, открит със Заповед № 494/28.10.2020г., както следва:

 

 

  1. Радостина Николова Костова

 

    ИГНАТ АРСЕНОВ

    Председател на конкурсната комисия