Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация по чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурс за една щатна бройка за длъжността „главен експерт” в дирекция „ПДАОЧР“

2021-02-03

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурс за една щатна бройка за длъжността „главен експерт” в дирекция „ПДАОЧР“

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 38/21.01.2021г. на Председателя на КЗП, реши:

Класира кандидатите от първо до трето място за длъжността „главен експерт” в дирекция ПДАОЧР, както следва:

 

1. Марияна Георгиева Иванова-Колева

 

ИЛИАНА ЦОЛОВА

Председател на конкурсната комисия