Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Кариери

  • 02.11.2015

    С П И С Ъ К

    С П И С Ъ К   на допуснатите и не допуснатите кандидати по общ конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт” в гр. София в регионална дирекция за  областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София към Главна дирекция “Контрол на пазара”...

  • 16.10.2015

    О Б Я В Л Е Н И Е

    Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността "юрисконсулт" в гр.София на регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, към...