Електронно подаване на заявление

За да подадете успешно заявление използвайте браузър Internet Explorer, версия по-голяма от или равна на 8.0 и инсталиран модул за подписване: Модул за подписване.
Ако модулът е инсталиран, проверете дали не е блокиран от браузъра.