Достъп до обществена информация

Заявления за "Достъп до обществена информация" се приемат в Дирекция „ Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси”.

 

Адрес:
гр.София 1000

пл.Славейков 4А, ет.4, стая 409

Тел.: 02 / 933 05 64, 93305 65

Факс: 02 / 988 42 18


Работно време

09:00 – 12:30

13:00 – 17:30

Обедна почивка от 12:30 до 13:00

 

Достъп до обществена информация в Комисията за защита на потребителите

Достъп до обществена информация в КЗП през 2015г.

Достъп до обществена информация в КЗП през 2016г.

Достъп до обществена информация в КЗП през 2017г.

Достъп до обществена информация в КЗП през 2018г.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информацияПриложение№2, Приложение №3Приложение №4

Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г. на Министерството на финансите

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на КЗП за сферата на дейността на администрацията.


Декларация за имущество и интереси по чл. 35, т.2 част - 1

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, т.2 част - 2