ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

За комисията

Комисия за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. Основната цел на този контрол е да създаде среда, където потребителите да се чувстват спокойни и сигурни. КЗП притежава компетенции по 11 закона - Закон за защита на потребителите и 10 секторни стопански закона.

За повече информация относно законите и наредбите ТУК.

Законодателната уредба на правата на потребителите включва и задълженията на търговците, съставите на административните нарушения и предвидените за тях санкции.

Основните дейности на Комисията за защита на потребителите са надзора на пазара за опасни стоки, контрол върху нелоялните търговски практики, отстраняване на неравноправни клаузи в общите условия на потребителските договори и продажбите от разстояние. КЗП съдейства за разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки и услуги и др.

КЗП е също така и координатор и контактна точка по три основни информационни системи за обмен на информация в рамките на ЕС по отношение на безопасността на стоките.

ПОЛЕЗНО:

За решаване на Вашия случай Ви препоръчваме да се обърнете първо към търговеца/доставчика на стоката и/или услугата.

КЗП приема Вашите сигнали предложения и жалби. Извършва проверки, изготвя препоръки, съдейства за решаване на спорове и налага санкции при установени нарушения.

Единствено съдебната институция има правомощия да прекрати договорни взаимоотношения между търговеца и потребителя на услугите, при валидно сключен договор, да вземе решение за сторниране на начислени суми по месечни фактури и неустойки за предсрочно прекратяване на договори.

Сигнали, предложения и жалби свързани с топлофикационни, електроразпределителни и ВиК дружества са в компетенциите на ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ.

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки