ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

За Еврото

Въведение в Националния план за въвеждане на еврото в Република България:

"Присъединяването на Република България към еврозоната е логичната крайна фаза на евроинтеграционните процеси в рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС), подготовката за които започна успоредно с прехода към пазарна икономика. Влизането в еврозоната и Шенгенското пространство са били и остават основни приоритети на всички правителства, управлявали България през последните 20 години.

Още в официално заявената Преговорна позиция и Допълнителните информации към нея по глава 11 „Икономически и валутен съюз“ от 2001 г., както и с Предприсъединителните икономически програми на Република България за периода 2002–2005 г. и 2004–2007 г., България е поела ангажимент за членство в еврозоната. Впоследствие ангажиментът за бъдещо приемане на единната европейска валута е препотвърден и в Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, обнародван в „Официален вестник“ на Европейския съюз, OB L 157 от 21 юни 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г.

Приемането на еврото е задължение на българската държава по силата на правото на ЕС, когато покрие всички критерии за членство. До момента на присъединяване към еврозоната България участва в Икономическия и паричен съюз на ЕС като държава членка с дерогация."

Къде да научим всичко за еврото и еврозоната?

Министерството на финансите и Българската народна банка стартираха информационен сайт, посветен на въвеждането на еврото в България, който е част от изпълнението на Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната. Целта на електронната страница с адрес –https://evroto.bg и https://еврото.бг, е да бъде полезен и сигурен източник на точна, навременна и актуална информация за всички важни новини, решения и събития, свързани с въвеждането на единната европейска валута в България.

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки