ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Услуги, предоставяни от КЗП

Заявления за предоставяне на административни услуги могат да бъдат подадени на място на адрес гр. София, ул. „Врабча“ № 1, в регионалните дирекции на КЗП, по пощата или по електронна поща на адрес info@kzp.bg, както и на официалния факс на Комисията - 02/988 42 18.

При заявяване на услугата по електронен път не се изисква електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Адрес:
гр. София 1000

ул. „Врабча“ № 1

Тел.: 02 / 933 05 64, 93305 65

Факс: 02 / 988 42 18

E-mail: info@kzp.bg

Работно време

От 09:00 – 17:30 ч. в делнични дни.

Обедната почивка от 30 мин. между 12.00 и 13.00 часа се ползва от служителите така, че да се осигури непрекъсваем режим на работа, което се организира и контролира от непосредствения им ръководител.

При заявяване на услугата по електронен път не се изисква електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Комисията за защита на потребителите

Харта на клиента

Заявление за достъп до обществена информация - Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4

Електронни идентификатори (БУЛСТАТ) на Комисията за защита на потребителите (централно управление) и регионалните дирекции на КЗП:

1. Централно управление на КЗП - 121516918
2.
РД София - 1215169180016
3.
РД Монтана - 1215169180081
4.
РД Русе - 1215169180077
5.
РД Варна - 1215169180058
6.
РД Бургас - 1215169180096
7.
РД Пловдив - 1215169180039

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки