ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Примерен регистър за рекламации

Примерен регистър за рекламации


Във връзка със задълженията на търговците съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗЗП, а именно:

Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да поддържат регистър на предявените рекламации.

(3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра.

(4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, или на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

предоставяме на Вашето внимание примерен образец на регистър за предявените рекламации

ТЪРГОВЕЦ ....................................................................................... /печат на търговеца/

РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМАЦИИТЕ, ПРЕДЯВЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ НА

...........................................................................................................,

НАХОДЯЩ СЕ В .......................................................................................

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЯВЕНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ

Проект

№ по ред

Дата и час на предявяване на рекламацията

Име и адрес за контакт на потребителя, предявил рекламацията

 

Описание на естеството на предявената рекламация

Опис на приложените документи

*1

Претенции на потребителя за начина на удовлетворяване на рекламацията

*2

Предмет на предявената рекламация за стока/услуга

*3

Име и подпис на търговеца или упълномощено лице приело рекламацията

 

Подпис на потребителя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 - /търговска гаранция в писмена форма-ако е предоставена такава, касова бележка, фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното /

*2 - /възстановяване на заплатена сума, заменяне на стоката с друга, отбив от цената или безплатно извършване на ремонт при условията по реда на чл.113 и чл.114 от ЗЗП./

*3 - /вид, име на стоката/услугата, марка, модел, номер и др. вкл. за стоки втора употреба/

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки