ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Полезни връзки

Здравеопазване, лекарства, медицински изделия, козметика

Министерство на здравеопазването

Изпълнителна агенция по лекарствата

Българска агенция по безопасност на храните

Енергетика, Водоснабдяване

Комисия за енергийно и водно регулиране

Транспортни услуги

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (при нередности на маршрутните таксита)

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Състояние на пътищата

Център за градска мобилност

Обменни бюра, фактури, данъци

Национална агенция за приходите

Държавна комисия по хазарта

Комисия за финансов надзор

Трудовоправни отношения, социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

Агенция за социално подпомагане

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Държавна агенция за закрила на детето

Национален осигурителен институт

Средства за измерване и т.н.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Образование

Министерство на образованието, младежта и науката

Лични данни, дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита от дискриминация

Строителство

Дирекция "Национален строителен контрол"

Конкуренция, авторски права

Комисия за защита на конкуренцията

Патентно ведомство

Съобщения, Пощенски услуги

Комисия за регулиране на съобщенията

Български пощи

Други

Столична община

Европейски потребителски център

Министерство на икономиката

Министерство на вътрешните работи

Софийски районен съд

Варненски районен съд

Бургаски районен съд

Пловдивски районен съд

Вашите права в Европа

Consumer Classroom

Информационен център "Европа Директно"

Център за развитие на човешките ресурси (Европейски образователни програми)

EURES - Европейският портал за професионална мобилност

Помощ за търговци

Helpdesk

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки