ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Плащане на глоби и имуществени санкции

 • КЗП – ЦУ при Банка БНБ:

IBAN: BG38 BNBG 9661 3100 1827 01/ BIC:BNBGBGSD

 • КЗП – РД София при Банка ОББ АД, Клон Мария Луиза:

IBAN: BG86 UBBS 8002 3106 0748 01/ BIC: UBBSBGSF

 • КЗП – РД Монтана при Банка ОББ АД, Клон Монтана:

IBAN: BG27 UBBS 8002 3106 1070 00 / BIC: UBBSBGSF

 • КЗП – РД Русе при Банка ОББ АД, Клон Русе:

IBAN: BG60 UBBS 8002 3106 1066 00 / BIC: UBBSBGSF

 • КЗП – РД Варна при Банка ОББ АД, Клон Варна:

IBAN: BG87 UBBS 8002 3106 1064 05 / BIC: UBBSBGSF

 • КЗП – РД Бургас при Банка ОББ АД, Клон Бургас:

IBAN: BG92 UBBS 8002 3106 1067 03 / BIC: UBBSBGSF

 • КЗП – РД Пловдив при Банка ОББ АД, Клон Пловдив:

IBAN: BG83 UBBS 8002 3106 2220 04 / / BIC: UBBSBGSF

ЧРЕЗ ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ПОС

1. КЗП – ЦУ при Банка ДСК ЕАД, ФЦ Калоян:

 • чрез терминално устройство ПОС, намиращо се в помещение на КЗП – ЦУ на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1​.

2. КЗП – РД София при Банка ОББ АД, Клон Мария Луиза:

 • чрез терминално устройство ПОС, намиращо се в помещение на КЗП – РД София на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1​.

3. КЗП – РД Монтана при Банка ОББ АД, Клон Монтана:

 • чрез ПОС терминално устройство, намиращо се в помещение на КЗП – РД Монтана на адрес: гр.Монтана, пл.”Жеравица” № 1, етаж 8, стая № 802.

4. КЗП – РД Русе при Банка ОББ АД, Клон Русе

 • чрез терминално устройство ПОС, намиращо се в помещение на КЗП – РД Русе на адрес: гр.Русе, пл.”Свобода” № 6, етаж 5, стая № 524.

5. КЗП – РД Варна при Банка ОББ АД, Клон Варна:

 • чрез терминално устройство ПОС, намиращо се в помещение на КЗП – РД Варна на адрес: гр. Варна, ул. ”Владислав Варненчик” № 112, етаж 4, приемна.

6. КЗП – РД Бургас при Банка ОББ АД, Клон Бургас:

 • чрез терминално устройство ПОС, намиращо се в помещение на КЗП – РД Бургас на адрес: гр. Бургас , ул.”Александровска” № 59, етаж 4, стая №9.

7. КЗП – РД Пловдив при Банка ОББ АД, Клон Пловдив:

 • чрез терминално устройство ПОС, намиращо се в помещение на КЗП – РД Пловдив на адрес: гр.Пловдив, кв.”Кършияка”, ул.”Васил Левски” № 50, стая №3.

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки