ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Световния ден на потребителите

Световния ден на потребителите
Световния ден на потребителите

15.03.2024

Сподели тази новина

Уважаеми потребители,

Поздравявам Ви по случай Световния ден на потребителите!

На днешния ден за първи път са формулирани основните права на потребителите, а датата става важна в световен мащаб.

В съвременните условия на развиваща се икономика, глобализация и свободно движение на стоки и услуги, значението на защитата правата на потребителите добива все по-мащабни измерения. С разширяването на нормативната база и контролните органи, потребителите в България, като страна членка на Европейския съюз, получават все повече права - право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им, право на не подвеждаща реклама, право дефектните стоки да бъдат заменяни, право на договори без неравноправни клаузи, право за връщане на стоки, право на безплатна помощ от Европейските потребителски центрове за проблеми с търговци в чужбина, правото на сдружаване.

Една от основните задачи на Комисията като основна организация за защита на тези права е да продължи да укрепва потребителската позиция в икономическия и обществения живот. КЗП ще продължи да подкрепя гражданите така, че пазарът да работи и в техен интерес. Ще работим за подобряване на сътрудничеството и координацията между всички заинтересовани страни, имащи отношение към защитата на правата на потребителите. Ще продължим да бъдем взискателни към търговците и техните предложения.

Припомняме Ви, че КЗП прави проверки не само по сигнали, но и по различни други поводи. През 2023 г. успяхме да увеличим приходите от контролна дейност почти двойно спрямо предходната година. Наложените санкции по направление защита на икономическите интереси на потребителите са в размер на 8 490 750 лева. За сравнение отчетената сума през 2022 г е 1 344 060 лева.

Екипът на КЗП ще продължи да бъде Ваш партньор и ще търси всички възможни начини за решаване на спорове, които Ви засягат. Ще защитаваме правото Ви на безопасност, на информация, на избор, както и правото да бъдете чути.

Стоил Алипиев,

Председател на Комисия за защита на потребителите

15.03.2024

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки