ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЗП СТОИЛ АЛИПИЕВ ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА ЗА ЗАЩИТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЗП СТОИЛ АЛИПИЕВ ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА ЗА ЗАЩИТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЗП СТОИЛ АЛИПИЕВ ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА ЗА ЗАЩИТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

24.04.2024

Сподели тази новина

Председателят на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев представи в Парламента извършените от Комисията дейности за защита на икономическите интереси на потребителите на туристически продукти за 2023 и първото тримесечие на 2024 г.

Това включва всички организирани от регионалните дирекции проверки на туристически обекти в цялата страна, свързани със спазването на изискванията на Закона за туризма. Целта на кампаниите е осъществяване на превантивен и последващ контрол, както и осигуряване на максимална защита интересите на потребителите. По възложените за целия период кампании са извършени общо 6 785 проверки на туристически обекти, съставени са 885 акта и са издадени 360 наказателни постановления.

През 2023 г от Комисията са извършени 5 391 инспекции – 4 585 от тях са на място, а 806 броя са проверките на документация, като на базата им са съставени 677 акта и са издадени 304 наказателни постановления. Допълнително, по постъпили жалби и сигнали през 2023 г., са отчетени 1 141 проверки на туристически обекти, а в резултат са съставени 171 акта и са издадени 73 наказателни постановления.

Отделно, през 2023 г са издадени 70 бр. заповеди за временно затваряне на туристически обекти и 4 заповеди за спиране на дейност. За 2023 г. КЗП е констатирала и 36 случая на предоставяне на услуги от обекти, които не отговарят на изискванията за определената им категория. За нарушенията са уведомени категоризиращите органи.

В изпълнение на Програма „Зима 2022-2023“, проведена в периода ноември 2022 г - март 2023 г., са извършени 2 194 проверки на туристически обекти в цялата страна. Съставени са 131 акта за установени административни нарушения.

По Програма „Лято 2023“, за месеците от юни до септември, са извършени 1 073 инспекции и са съставени 160 акта на туристически обекти по Черноморието.

През 2023 г. КЗП е издала и 95 заповеди за забрана прилагането на нелоялна търговска практика от туристически обекти.

От началото на 2024 г. Комисията е извършила 1 394 проверки по възложени кампании, като 1 269 от тях са на място, а 125 са документални проверки. В резултат са съставени 208 акта и са издадени 56 наказателни постановления. По постъпили сигнали и жалби на потребители, от началото на годината са извършени 154 броя инспекции и са съставени 44 броя акта.

През посочения период са издадени и 4 броя заповеди за налагане на принудителна мярка за временно затваряне на туристически обект и 4 заповеди за спиране на дейност. За последното тримисечие в комисията са докладвани и 7 случая, при които туристически обекти предлагат услуги, извън изискванията за категорията им.

В момента регионалните дирекции на КЗП работят по планиране на предстоящите проверки на туристически обекти през идните месеци и през летния туристически сезон. Кампанията за инспекции по постъпили жалби и сигнали на потребители също остава постоянна, а дейностите, свързани със санкциониране на нелоялни търговски практики, ще продължат да бъдат приоритет в дейността на комисията.

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки