ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Какво се случва след подаване на жалба/сигнал?

лед като подадете своята жалба по електронен път, тя ще бъде заведена с уникален входящ номер, който ще получите на електронната си поща.

При подаване на жалба лично в офис на Комисията за защита на потребителите ще получите веднага нейния входящ номер.

По входящия номер можете да направите справка за движението на Вашата жалба, като позвъните на телефона на КЗП в съответния офис, към който сте насочили оплакването си.

Когато по жалбата ще се извършва проверка, Комисията за защита на потребителите следва да разгледа случая и да вземе решение в едномесечен срок от датата на постъпването ѝ. При случаи с фактическа или правна сложност срокът за извършване на проверката може да бъде удължен с още един месец.

Извършването на проверка е процедура, свързана с поредица от действия, кореспонденция между контролния орган и проверявания търговец, създаване на документи и събиране на годни доказателства за един евентуален съдебен процес, което в някои случаи прави невъзможно приключването на проверката в законоустановения срок.

Когато приключи проверката по Вашия случай, ще бъдете уведомени за резултатите от нея по същия път, по който сте изпратили жалбата си.

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки