Антикорупционна дейност

 

 

• Шестмесечен отчет 2019 КЗП

• Тримесечен доклад за 2019г.

Антикорупционен план на КЗП за 2019г.

Отчет на мерките по Антикорупционния план на КЗП за 2018г.

Шестмесечен отчет 2018 КЗП

Антикорупционен план 2018г.

Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2017г.

Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2016г.

Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2015г.

Информация за Инспектората на Министерството на икономиката

РЕГИСТЪР на получените сигнали за корупция и конфликт на интереси в Комисията за защита на потребителите през 2017г.

РЕГИСТЪР на получените сигнали за корупция и конфликт на интереси в Комисията за защита на потребителите през 2016г.

Процедури за докладване при откриване на грешки, нередности, измами, злоупотреби и други нарушения в комисията за защита на потребителите

• Вътрешни правила за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Обучение за противодействие на корупцията

 Публичен регистър декларации