register
image информация | проверка | вписване и промяна image
image   image
 

 

Информация за регистъра

Съгласно Чл.2 ал.1 от НАРЕДБАТА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДРЕСИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАВАТ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ (пълен текст) и ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ,

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма води и поддържа регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, и осъществява дейности по вписванията в него.

От меню "Проверка" вие можете да проверите дали съответен електронен адрес е вписан в Регистъра. Ако същият е вписан, след натискане на бутона "провери", ще се визуализира информация за юридическото лице, което го е вписало.

В меню "Вписване и промяна" са разяснени начините за регистрация в Регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.

За допълнителна информация: e-mail

 

 

 
image   TBI Info