01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Българската уеб асоциация връчи почетни грамоти на Комисията за защита на потребителите за успешно сътрудничество по общ проект

download.php?mode=fileDownload&p_attached_file_id=11037 download.php?mode=fileDownload&p_attached_file_id=11039
download.php?mode=fileDownload&p_attached_file_id=11038 download.php?mode=fileDownload&p_attached_file_id=11040

Почетни грамоти получиха Веселин Златев, председател на Комисията за защита потребителите (КЗП) и Александър Масларски, член на КЗП, от юридическия секретар на Българска уеб асоциация (БУА) Николай Кискинов в знак на уважение и признателност за професионалното и активно съдействие на КЗП по проект „Насоки за общи условия за уеб сайтове”.
Съвместната работа по този проект е част от общите усилия на държавата в лицето на КЗП и уеб бизнеса, представляван от БУА, за подобряване на практиките при осъществяване на търговска дейност в интернет, което да доведе до по-висока защита на потребителите при пазаруване от електронните магазини и улесняване на започването на бизнес в Интернет. Наличието на насоки за подготовка на общи условия, които да предоставят баланс в отношенията между потребителите и доставчиците на услуги и стоки в информационното общество се очаква да даде допълнителен тласък на осъществяването на електронна търговия в България, особено по отношение на стартиращите компании.
Николай Кискинов каза, че с указаното експертно съдействие на КЗП, институцията е спечелила доверието на целия уеб сектор, тъй като изготвените до момента два вида Насоки за общи условия при създаването на уеб сайтове у нас (за електронни магазини и за услуги) са допринесли за регламентирането правата на потребителите, пазаруващи през Интернет, и развитието на добрите практики в този сектор. Той подчерта, че КЗП е измежду държавните институции, с които асоциацията има най-успешно сътрудничество.
Председателят на КЗП Веселин Златев каза, че приема грамотата като благодарност към всички експерти, които са участвали в съвместната работа по проекта и изрази надежда, че сътрудничеството ще продължи също толкова успешно и в бъдеще.
Александър Масларски отбеляза, че е поласкан от факта, че най-бързо развиващият се сектор не само в България, а и в глобален аспект високо оценява свършената работа на експертите на КЗП.
Г-н Кискинов допълни, че при състояло се наскоро посещение на колеги от органа за защита на потребителите в Италия, успешните резултати от този проект са били високо оценени и ще бъдат споделени като добър пример за сътрудничество между сектора на информационните технологии и държавните регулатори.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55